Inwestowanie na giełdzie na podstawie ruchów planet

Jak wiadomo, sytuacja panująca na największych światowych giełdach (i nie tylko) jest stale monitorowana oraz analizowana. Najbardziej niepożądanym przez inwestorów stanem jest sytuacja, w której zauważone zostaną znaczące spadki wartości na giełdach, może to bowiem oznaczać rychłą zapowiedź końca hossy lub też można interpretować to jako szansę na podkupywanie sporo przecenionych akcji. Niewątpliwie – sytuacja, w której mamy do czynienia z niską koniunkturą nie napawa optymizmem, albowiem wtedy wiadomo, że układ planet zdecydowanie nie sprzyja inwestorom. Co więcej – ku niezadowoleniu świata finansowego – jest on porównywany i utożsamiany z tym, który istniał w czasie Wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych (lata 1929-1932). Wówczas – rozbuchana panika i strach przed utratą majątków – doprowadziły do naprawdę gwałtownej obniżki cen niemal wszystkich akcji, co jak wiemy zakończyło się przytłaczającym ogromem bankructw i samobójstw, a także rozprzestrzeniło się na wszystkie kraje świata, ponieważ były one od Stanów Zjednoczonych zależne gospodarczo oraz ekonomicznie.

Do inwestowania potrzebna jest analiza, zarówno astrologiczna, jak i techniczna, która opiera się na naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Umiejętność interpretacji pozycji poszczególnych planet, a także odczytywanie ich oddziaływań i znaczenia w kontekście pozyskiwania pozytywnej, sprzyjającej energii, możemy traktować jako podstawową. Poza tym niezbędne jest – odczytanie tego, co w danym momencie sygnalizuje rynek. Zarówno analiza techniczna, jak i astrologia – znajdują się w nierozerwalnej symbiozie, poprzez wzajemne oddziaływanie na siebie – uzupełniają się. Niewątpliwe, dla wielu inwestowanie na giełdzie to istna „czarna magia”, której zasad nigdy nie zgłębią. Nie trzeba posiadać jednak cech nadprzyrodzonych, aby potrafić określić prawdopodobieństwo wzrostu bądź spadku cen akcji. Wystarczy skupić się na horoskopie, który jest przypisywany jednostkowo. Każdy z nas bowiem urodził się w innym dniu, godzinie i miejscu, zatem posiada niepowtarzalne źródło, z którego może czerpać energię.

Układy planetarne weryfikuje się na podstawie tego, co pokazują poszczególne wykresy, nie jest to proste, a wręcz przeciwne – wymaga wyjątkowych umiejętności logicznych. Często wydaje nam się, że przewidywanie możliwości inwestycyjnych poprzez analizę astrologiczną graniczy z szaleństwem, z czymś nierealnym, czymś co nie powinno mieć miejsca. Okazuje się jednak, że układ planetarny oraz wzajemne oddziaływania ciał na siebie, a także na przestrzeń, w której się znajdują – mają bardzo istotne znaczenie i moc, w którą często trudno jest nam uwierzyć. W momencie kiedy chcemy przeanalizować i sprecyzować możliwości inwestycyjne konkretnego człowieka, będziemy opierać się na jego dacie urodzenia, albowiem to ona stanowi podstawę stworzenia horoskopu. W momencie kiedy będziemy chcieli zająć się już daną spółką, a nie pojedynczą jednostką – posłużymy się datą jej powstania, wtedy otrzymamy satysfakcjonujący nas wynik oraz wytyczne. Dobra passa niesamowicie działa na psychikę gracza, to znaczy wywołuje w nim emocje, które działają odpowiednio na procesy myślowe i decyzyjne. To ważne, ponieważ inwestowanie na giełdzie możemy porównać do jazdy samochodem – doświadczenie w prowadzeniu auta wcale nie gwarantuje nam pełnego zabezpieczenia przed wypadkiem lub kolizją – tak samo jest w momencie, gdy inwestujemy, dlatego powinniśmy wiedzieć kiedy najlepiej to robić. Wyjaśniając to zjawisko, opieramy się o wiele dziedzin nauk, przede wszystkim o fizykę i chemię, wykorzystując głównie sferę oddziaływań i dynamiki.

Planety możemy podzielić na: najwolniejsze, wolne oraz szybkie. Te, które są dynamiczniejsze (szybsze) pozwalają na oszacowanie krótkoterminowych kierunków zwrotów, natomiast te, które są wolniejsze – warunkują długoterminowe trendy panujące na światowych rynkach. Układy planetarne, co ciekawe, są wyznacznikiem inwestycyjnym, który stanowi nawet kilkuletnią gwarancję! Niesamowite wyniki badań pokazujące zgodność analiz astrologicznych i technicznych, pokazują zgodność oraz wysokie prawdopodobieństwo rzeczywistego występowania tych prawidłowości. Specyfika świata, w którym żyjemy i jego złożoność – w istocie fascynują. Współczesność, to nie tylko odkrycia i wynalazki, a także rozwój cywilizacyjny, kulturowy – to również powrót do technik, które po części, choć w bardziej prymitywnej formie, wykorzystywano w przeszłości. Niegdyś wydawało nam się, że to, co było kiedyś, dziś nie miałoby prawa bytu – okazuje się, że wręcz przeciwnie! Bardzo często powracamy ku wielkim oporom przed degradacją rozwojową, po to, aby sprawdzić prawdziwość ówczesnych teorii i tak na przykład potwierdziło się, że ruchy i układy planet względem siebie, a także względem przestrzeni niebieskiej (oraz cała ogólnie pojęta astrologia) - mają istotny wpływ na decyzje i powodzenie ludzkich poczynań.