Astrologia horarna

Zastanawiałeś się kiedyś nad zjawiskiem wpływu ludzkich odczuć na astrologiczną przestrzeń? Odkryto bowiem, całkiem interesujący i jednocześnie nieco zaskakujący fakt, iż ludzka godność (jej miara), oddziałuje na ruchy planet. Możemy wyodrębnić dwa typy godności: godność podstawową (inaczej także esencjonalną, określającą czystość intencji) i przypadkową (czyli raczej przygodną, która wskazuje na miarę siły do działania). W kontekście godności esencjonalnej, możemy mówić o jak najbardziej pozytywnych skutkach, a mianowicie w tym wypadku, każda (bez wyjątku) planeta, będzie miała dobry wpływ, zarówno w kontekście posiadanego znaku, domicyli, czy też egzaltacji. Zauważono również, że wspaniale dopasuje się ona do wrodzonej natury, prezentując się przy tym bardzo okazale, w kontekście wyznaczników powodzenia życiowego. Warto dodać, że w momencie, kiedy przebywamy we własnym znaku, stopień odczuwania godności podstawowej jest najwyższy.

Wiadomo, że typy zachowań, które wiążą się z egzaltacją własnej osoby, wywyższaniem się – to zachowania i odruchy nieszczególnie postrzegane wśród społeczeństwa, jako te najbardziej akceptowalne, jednak stanowią one bardzo ważny punkt w kontekście pewności siebie oraz powodzenia w biznesie. Poza tym wiążą się one z kreowaniem lepszej wersji samego siebie, zatem stanowią dobrą podstawę do pewnych i niezachwianych kroków inwestycyjnych, które przyniosą wysokie korzyści. Co więcej, dzięki nim jesteśmy skazani na sukces, albowiem dzięki posiadaniu tych cech, zazwyczaj wygrywa się konkursy, ze względu na brak lęku i wycofania.

Wrodzona dobroć planety jednak może zostać silnie zachwiana w momencie, kiedy upada lub znajduje się w złym położeniu (chodzi o skierowanie się przeciwko zarządzanemu znakowi), wynika to z faktu jej osłabienia. Niewątpliwie zależy nam, tylko i wyłącznie na pozytywnym oddziaływaniu planet, a zatem na ich odpowiednim położeniu. Musimy jednak pamiętać, iż planeta, która przebywa w swoim naturalnym żywiole, czuje się w nim niesamowicie komfortowo, wówczas kreuje ona swoją dość dobrą wersję. Co ważne jednak, w momencie kiedy znajduje się ona w swojej termie, nie jest bardzo silna, a wręcz przeciwnie. W sytuacji, gdy planeta nie znajduje się w żadnej ze swoich godności, ani też w detrymencie bądź upadku (a zatem pozostaje całkowicie bezczynna) – posiada wówczas skłonności do działań błędnych, chaotycznych, błądzących.

Pamiętajmy jednocześnie, że wszystkie godności mogą się skupiać oraz kumulować i zazwyczaj to robią. Kiedy mówimy o godności przypadkowej, mamy do czynienia z naprawdę silną lub znikomą mocą sprawczą, która jest uzależniona bezpośrednio od poziomu wartości posiadanej godności przygodnej. Warta adnotacji jest zdecydowanie planeta przebywająca w obszarze radości, albowiem dom lub miejsce, w którym się raduje – jest traktowany przez nią, jako miejsce idealne i najbardziej przyjazne do przebywania (sprawuje ona swoisty patronaż).

Astrologia horarna, nierozerwalnie połączona z godnością, zarówno tą dotyczącą metodyki ludzkich zachowań, jak i tą opierającą się o normy oddziaływania gwiazd – stanowi bardzo ważny aspekt ludzkiego życia, głównie ze względu na to, iż wpływa na jego powodzenie oraz sukcesywność.